DẠY HỌC VÀ VIẾT SÁCH

HỖ TRỢ TÌM KIẾM

Google

TÀI NGUYÊN BLOG


ĐANG ONLINE

1 khách và 0 thành viên

Trò chuyện cùng tôi

 • (Quản Trị BLOG)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Biểu cảm

  Hoan hô Hi hi hi Buồn quá Buồn ngủ rồi Ha ha ha Hô hô hô Cười nhăn răng

  Đang đợi đấy Nhất trí cao Gọi điện nhé Suỵt … Hết cách rồi

  Sợ quá Suy nghĩ Tại sao Tạm biệt Trời ơi! Tức giận

  Hu hu hu Không thèm nói Xấu hổ Ồ !!! Nhanh lên nào Yeah!

  Trở về đầu

  phím tắt CTRL + HOME

  Chào mừng quý vị đến với BLOG HÓA HỌC - Chia sẻ tài liệu.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia 2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Đình Hành (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:11' 13-06-2016
  Dung lượng: 513.5 KB
  Số lượt tải: 30
  Số lượt thích: 1 người (Lê Phượng)
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  --------------------
  ĐỀ CHÍNH THỨC
  (Đề thi có 5 trang)
  ĐỀ THI MINH HỌA THPT QG NĂM 2016
  Môn: Hóa Học
  Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề
  -------------------------------
  
  Mã đề: 881
  Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
  H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag=108; Ba = 137.
  Họ và tên:................................................................SBD:..........................................................................
  Câu 1: Cho 100ml dung dịch HCl 1M tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn. Giá trị m là
    A. 9,85.
  B. 7,45.
  C. 58,5.
  D. 13,05.
  
  Câu 2: Sục khí H2S vào dung dịch X, thu được kết tủa. Vậy X là
    A. MgSO4.
  B. NH3.
  C. FeCl2.
  D. Fe(NO3)3.
  
  Câu 3: Oxit nào sau đây là oxit trung tính ( không tạo muối)?
    A. Na2O.
  B. CrO3.
  C. MgO.
  D. CO.
  
  Câu 4: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại kiềm thổ (thuộc nhóm IIA) là
    A. 1.
  B. 4.
  C. 3.
  D. 2.
  
  Câu 5: Cho 3,035 gam hỗn hợp X gồm Al và Cr tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được 1,512 lít khí H2(đktc). Phần trăm về khối lượng của Cr trong hỗn hợp X là
    A. 60%
  B. 40%
  C. 55%.
  D. 50%.
  
  Câu 6: Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch axit axetic?
    A. CaCO3.
  B. KNO3.
  C. NaCl.
  D. Cu.
  
  Câu 7: Để m gam Fe ngoài không khí sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho toàn bộ lượng X vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư, sau phản ứng thu được 30 gam muối. Giá trị m là
    A. 1,05.
  B. 8,40.
  C. 3,90.
  D. 2,10.
  
  Câu 8: Amino axit X trong phân tử có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 3,5625 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 5,29625 gam muối. Công thức của X là
    A. H2N-[CH2]4-COOH.
  B. H2N-[CH2]3-COOH.
  C. H2N-[CH2]2-COOH.
  D. H2N-CH2-COOH.
  
  Câu 9: Cho dãy các chất sau: vinyl fomat, metyl acrylat, glucozơ, saccarozơ, etylamin, alanin. Phát biểu nào sau đây sai?
    A. Có 3 chất hữu cơ đơn chức, mạch hở. B. Có 3 chất bị thủy phân trong môi trường kiềm.
  
   C. Có 2 chất tham gia phản ứng tráng bạc. D. Có 3 chất làm mất màu nước brom.
  
  Câu 10: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa yếu nhất?
    A. Cu2+.
  B. Ca2+.
  C. Ag+.
  D. Zn2+.
  
  Câu 11: Cho các phát biểu sau:
  (a) Hiđro hóa hoàn toàn axetilen (xúc tác Ni) thu được etilen.
  (b) Phân tử toluen có chứa vòng benzen.
  (c) Etylen glicol và glixerol là đồng đẳng của nhau.
  (d) Anđehit vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
  (e) Axit axetic hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
  Số phát biểu đúng là
    A. 1
  B. 2
  C. 3
  D. 4
  
  Câu 12: Phân đạm nhất thiết phải chứa nguyên tố
    A. P.
  B. N.
  C. K.
  D. Na.
  
  Câu 13: Trong môi trường kiềm , protein có khả năng phản ứng màu biure với :
    A. Mg(OH)2
  B. Cu(OH)2
  C. NaCl
  D. KCl
  
  Câu 14: Kim loại Fe phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?
    A. KNO3.
  B. MgCl2.
  C. ZnSO4.
  D. FeCl3.
  
  
   
  Gửi ý kiến

  Trở về đầu

  phím tắt CTRL + HOME