SÁCH DO TÔI VIẾT

HỖ TRỢ TÌM KIẾM

Google

TÀI NGUYÊN BLOG


Trò chuyện cùng tôi

 • (Quản Trị BLOG)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Biểu cảm

  Hoan hô Hi hi hi Buồn quá Buồn ngủ rồi Ha ha ha Hô hô hô Cười nhăn răng

  Đang đợi đấy Nhất trí cao Gọi điện nhé Suỵt … Hết cách rồi

  Sợ quá Suy nghĩ Tại sao Tạm biệt Trời ơi! Tức giận

  Hu hu hu Không thèm nói Xấu hổ Ồ !!! Nhanh lên nào Yeah!

  Trở về đầu

  phím tắt CTRL + HOME

  Chào mừng quý vị đến với BLOG HÓA HỌC - Chia sẻ tài liệu.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề thi thử THPT QG 2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Trịnh Hồng Quế (dethi.violet.vn)
  Người gửi: Nguyễn Đình Hành (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:27' 16-05-2016
  Dung lượng: 107.0 KB
  Số lượt tải: 30
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016
  Môn: HÓA HỌC
  Thời gian làm bài 90 phút
  Cho biết nguyên tử khối của một số nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207
  Câu 1. Chất nào sau đây là amin bậc 2?
  A. H2NCH2NH2. B. (CH3)2CH–NH2. C. CH3–NH–CH3. D. (CH3)3N.
  Câu 2. Chất nào sau đây là monome trùng hợp thành thủy tinh hữu cơ?
  A. Metyl acrylat B. Phenyl axetat C. Metyl metacrylat D. Axit caproic
  Câu 3. Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là
  A. NaCl. B. H2SO4. C. H2N–CH2COOH D. K2CO3.
  Câu 4. Hỗn hợp nào sau đây với số mol các chất bằng nhau không thể tan hết vào dung dịch HCl loãng dư?
  A. Fe3O4 và Cu B. Zn và Fe C. Al2O3 và Na2O D. CuS và FeCl3.
  Câu 5. Cho dãy các chất gồm glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ, axit fomic, anđehit fomic, natri fomat, phenyl amin, alanin, natri axetat, sorbitol, glyxerol. Số chất có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là
  A. 5 B. 4 C. 3 D. 6
  Câu 6. Nếu cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch chứa HCl và AlCl3 thì hiện tượng xảy ra là
  A. Ban đầu có kết tủa keo tăng dần đến cực đại rồi tan ra hết
  B. Ban đầu có kết tủa và tan ngay sau đó kết tủa tăng dần cực đại mà không tan
  C. Ban đầu chưa có kết tủa nhưng sau đó có kết tủa tăng dần cực đại mà không tan
  D. Ban đầu chưa có kết tủa nhưng sau đó có kết tủa tăng dần đến cực đại rồi tan ra hết
  Câu 7. Dãy chất nào sau đây đều là các chất lưỡng tính?
  A. Al, Al2O3, Cr2O3, NaHCO3, Al(OH)3. B. CrO, Cr(OH)3, Al2O3, Cr2O3, NaHCO3.
  C. Al2O3, CrO3, KHCO3, Cr(OH)3. D. NH4HCO3, Cr2O3, KHCO3, Al(OH)3.
  Câu 8. Hòa tan 9,6 gam Cu vào 200 ml dung dịch chứa HCl 2M và Cu(NO3)2 0,5M thu được V lít (đktc) khí NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị của V là
  A. 2,24 lít B. 4,48 lít C. 3,36 lít D. 1,12 lít
  Câu 9. Cho các dung dịch sau có cùng nồng độ 1M gồm NH3, CH3NH2, anilin, glyxin, H2SO4, CH3COONa, etylen glicol. Dung dịch có pH lớn nhất là
  A. CH3NH2. B. glyxin C. H2SO4. D. etylen glicol.
  Câu 10. Chất rắn X màu đỏ thẫm tan trong nước tạo dung dịch màu vàng. Một số chất như S, P, C2H5OH, C, ... bốc cháy khi tiếp xúc với X. Chất X là
  A. CrO3. B. Fe2O3. C. K2Cr2O7. D. HNO3.
  Câu 11. Dãy các kim loại có thứ tự giảm dần tính khử là
  A. Fe, Cu, Ag, Hg B. Mg, Al, Fe, Zn C. Sn, Fe, Pb, Au D. Zn, Ni, Cr, Pt.
  Câu 12. Thực hiện các thí nghiệm sau
  (a) Sục khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2. (b) Cho Cu(NO3)2 vào dung dịch NH3 dư.
  (c) Sục khí SO2 vào dung dịch Br2. (d) Cho phenol vào dung dịch Br2.
  (e) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH. (g) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch CrCl3.
  (h) Cho dung dịch FeCl2 và dung dịch AgNO3. (i) Cho Cu vào dung dịch Fe(NO3)3 dư.
  (k) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Na[Al(OH)4] (ℓ) Sục khí CO2 dư vào dung dịch AlCl3.
  Số thí nghiệm mà cuối cùng thu được kết tủa là
  A
  No_avatar
  Câu 15 đáp án sai vì ttong dung dịch không có ion Cl
  Avatar

  Cảm ơn bạn nhiều, mình sưu tầm đưa lên mà chưa có thời gian kiểm tra kỹ

   
  Gửi ý kiến

  Trở về đầu

  phím tắt CTRL + HOME