DẠY HỌC VÀ VIẾT SÁCH

HỖ TRỢ TÌM KIẾM

Google

TÀI NGUYÊN BLOG


ĐANG ONLINE

3 khách và 0 thành viên

Trò chuyện cùng tôi

 • (Quản Trị BLOG)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Biểu cảm

  Hoan hô Hi hi hi Buồn quá Buồn ngủ rồi Ha ha ha Hô hô hô Cười nhăn răng

  Đang đợi đấy Nhất trí cao Gọi điện nhé Suỵt … Hết cách rồi

  Sợ quá Suy nghĩ Tại sao Tạm biệt Trời ơi! Tức giận

  Hu hu hu Không thèm nói Xấu hổ Ồ !!! Nhanh lên nào Yeah!

  Trở về đầu

  phím tắt CTRL + HOME

  Chào mừng quý vị đến với BLOG HÓA HỌC - Chia sẻ tài liệu.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Tự học Hóa 12 ( Hk1)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Đặng Thanh Phong
  Người gửi: Nguyễn Đình Hành (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:02' 14-08-2015
  Dung lượng: 2.0 MB
  Số lượt tải: 57
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 00 : ÔN TẬP ĐẦU NĂM
  I/ TÓM TẮT LÝ THUYẾT:
  BÀI TẬP ESTE CƠ BẢN 1
  Câu 1: CT tổng quát của este tạo bởi một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức là:
  A. CnH2nOz. B. RCOOR’. C. CnH2n -2O2. D. Rb(COO)abR’a.
  Câu 2: Este no, đơn chức, mạch hở có CT tổng quát là:
  A. CnH2nO2 (n≥2). B. CnH2n - 2O2 (n ≥2). C. CnH2n + 2O2 (n≥ 2). D. CnH2nO (n ≥ 2).
  Câu 3: Este tạo bởi axit axetic và glixerol có CT cấu tạo là là:
  A. (C3H5COO)3C3H5 B. C3H5OOCCH3 C. (CH3COO)3C3H5 D. (CH3COO)2C2H4
  Câu 4: C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức mạch hở ?A. 4. B. 5. C. 6. D. 3.
  Câu 5: C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân este ?A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.
  Câu 6 : Có bao nhiêu chất đồng phân cấu tạo có CTPT C4H8O2 đều tác dụng được với NaOH ?A. 8. B. 5.C. 4. D. 6.
  Câu 7: Từ các ancol C3H8O và các axit C4H8O2 có thể tạo ra bao nhiêu este đồng phân cấu tạo?A. 3. B. 5.C. 4.D. 6.
  Câu 8: Cho các chất có CT cấu tạo sau đây : (1) CH3CH2COOCH3 ; (2) CH3OOCCH3 ; (3)
  HCOOC2H5 ;(4) CH3COOH ; (5) CH3OCOC2H3 ; (6) HOOCCH2CH2OH ; (7) CH3OOC-COOC2H5.
  chất thuộc loại este làA. (1), (2), (3), (4), (5), (6). B. (1), (2), (3), (5), (7).C. (1), (2), (4), (6), (7). D. (1), (2), (3), (6), (7).
  Câu 9: Mệnh đề không đúng là A. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime.
  B. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dd NaOH thu được anđehit và muối.
  C. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.
  D. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dd Br2.
  Câu 10: Chất nào dưới đây không phải là este ?A. HCOOC6H5. B. HCOOCH3. C. CH3COOH. D. CH3COOCH3.
  Câu 11: Este metyl acrilat có CT làA. CH3COOCH3. B. CH3COOCH=CH2. C. CH2=CHCOOCH3. D. HCOOCH3.
  Câu 12: Cho este có CT cấu tạo : CH2 = C(CH3)COOCH3. Tên gọi của este đó là
  A. Metyl acrylat. B. Metyl metacrylat. C. Metyl metacrylic. D. Metyl acrylic.
  Câu 13: Hợp chất X có CT cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là
  A. etyl axetat. B. metyl propionat. C. metyl axetat. D. propyl axetat.
  Câu 14: Cho các chất sau : CH3OH (1) ; CH3COOH (2) ; HCOOC2H5 (3). Thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần là
  A. (1) ; (2) ; (3). B. (3) ; (1) ; (2). C. (2) ; (3) ; (1). D. (2) ; (1) ; (3).
  Câu 14. Hỗn hợp hai este: metyl fomat và metyl axetat tác dụng với lượng vừa đủ dd NaOH, sau phản ứng các sản phẩm thu được là A. CH3COOH; HCOOH; CH3OH. B. CH3COONa; HCOONa; CH3OH.
  C. CH3COONa; CH3OH; C2H5ONa. D. CH3COONa; HCOOH; CH3OH.
  Câu 16: Thuỷ phân este C2H5COOCH=CH2 trong môi trường axit tạo thành những sản phẩm gì ?
  A. C2H5COOH,CH2=CH-OH. B. C2H5COOH, HCHO.C. C2H5COOH, CH3CHO. D. C2H5COOH, CH3CH2OH.
  Câu 17: Tính chất hoá học quan trọng nhất của este là
  A. Phản ứng trùng hợp. B. Phản ứng cộng.C. Phản ứng thuỷ phân. D. Tất cả các phản ứng trên.
  Câu 18: Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng
  A. không thuận nghịch. B. luôn sinh ra axit và ancol.C. thuận nghịch. D. xảy ra nhanh ở nhiệt độ thường.
  Câu 19: Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường
   
  Gửi ý kiến

  Trở về đầu

  phím tắt CTRL + HOME